O nás

vÍCE

Historie společnosti

Profil a historie společnosti.

Bioplynová stanice

Provozujeme bioplynovou stanici s výkonem 844 kW.

Rostlinná produkce

Hospodaříme na výměře 1370 ha zemědělské půdy.

Živočišná produkce

Věnujme se chovu skotu holštýnského plemene.

Profil společnosti

  • Zemědělská společnost Ostřetín byla založena v roce 1996.
  • Hospodaří na 1370 ha půdy ve východních Čechách. 
  • Nosným odvětvím živočičné produkce je chov dojnic holštýnského skotu. 
  • V rostlinné výrobě pěstuje pšenici, žito, kukuřici, čirok, jetele a travní porosty.  
  • Naše krávy si několikrát odnesly titul národní šampiónky.  
  • Dodáváme plemenné jalovice i krávy do českých chovů i do zahraničí. 
  • Vedle rozhodujícího odvětví chovu mléčného skotu nabízíme také služby jiným chovatelům. 
vÍCE

Bioplynová stanice

Bioplynová stanice je ekologické zařízení vyrábějící z organické hmoty prostřednictvím anaerobní digesce v uzavřených nádržích bioplyn, který je dále využíván k výrobě elektřiny a tepla. 

V roce 2009 jsme uvedli do provozu bioplynovou stanici o výkonu 844 kW.

VÍCE

Rostlinná produkce

 Hospodaříme na výměře 1370 ha zemědělské půdy, z toho je kolem 400 ha trvalých travních porostů. Na polích pěstujeme ozimou pšenici a žito, kukuřici, čirok, jetele a travní porost Bestegrass. Půdy jsou zde převážně jílovité nebo písčité. Výnosy obilnin jsou silně odvislé od množství srážek ve vegetační době. 

V rostlinné výrobě je hlavním výrobním zaměřením naplnění požadavků živočišné produkce. Specializujeme se na pěstování objemných krmiv pro dojnice. Produkujeme travní a jetelové senáže, pšenici, žito a kukuřici. Kukuřičná siláž je základním zdrojem energie pro dojnice, tvoří až polovinu celé krmné dávky.

Používáme moderní mechanizační techniku pro podmítku, orbu, předseťovou přípravu a pro setí. Máme k dispozici traktory John Deere, pásový shrnovač objemné píce Roc. Pro sklizeň používáme výkonnou řezačku a sklízecí mlátičku.

Živočišná produkce

Společnost se věnuje chovu skotu holštýnského plemene a jeho šlechtění. Z nejlepších krav se vybírají matky býků a dárkyně embryí. Ve šlechtění stáda se využívá osvědčených plemeníků.

vÍCE