Profil společnosti

Historie společnosti

Zemědělská společnost Ostřetín byla založena v r. 1996. Navýšení základního jmění bylo provedeno úpisem akcií. Do společnosti mohli přistoupit věřitelé a vklad splatit svojí pohledávkou u ZOD Ostřetín. V současnosti patří Zemědělská společnost Ostřetín – ZESO ke špičce v oboru šlechtění a prodeji genetického materiálu holštýnského plemene. Produkce mléka dojnic je obdivuhodná, nadojí průměrně přes 33 litrů mléka denně.

V únoru 2011 představil předseda Vladimír Kaplan s kolegy obchodní aktivity i úspěchy ve výzkumu hejtmanovi Radko Martínkovi. 

„Slyšel jsem o vás, že patříte k nejlepším zemědělským společnostem v České republice, proto jsem uvítal, že se k vám mohu podívat,“ vysvětlil hejtman, proč zavítal zrovna do Ostřetína. Vedle chovu špičkového skotu vyrábí společnost také bioplyn. „Takto vyráběný druh alternativní energie považuji za smysluplný. Zemědělci zužitkují odpad ještě za odebranou energii získají peníze,“  vyjádřil hejtman podporu bioplynovým stanicím. Výrobním zaměřením společnosti v rostlinné výrobě je naplnění požadavků živočišné produkce. 

Dále provádí společnost jako služby sklizeň pícnin s možností ukládání do vaků a šrotování vlhkého kukuřičného zrna s uložením do vaků. Speciální nabídkou je broušení (rýhování) podlah ve stájích, aby se snížila jejich kluzkost. Nosným odvětvím živočišné produkce je chov dojnic holštýnského skotu.