Živočišná produkce

Společnost se věnuje chovu skotu holštýnského plemene a jeho šlechtěním. Z nejlepších krav se vybírají matky býků a dárkyně embryí. Ve šlechtění stáda se využívá osvědčených plemeníků.

Historie stáda

Od roku 1972 se započalo s převodným křížením s býky černostrakatého nížinného skotu. Roku 1985 se dovezlo do Ostřetína 45 ks březích jalovic ze SRN a v roce 1995 56 kusů jalovic z Francie. Od roku 1985 se provádí embryotransféry.

 Jako dárkyně to byly použity nejlepší krávy z převodného křížení. Později se dárkyněmi staly nejlepší jedinci pocházející z nákupu. Kolem roku 2000 se stádo začalo rozdělovat do rodin – celkový počet rodin byl 122. Z toho 38 rodin do roku 2018 zaniklo a nově přibylo 34 rodin a to nákupem embryí a nebo směnou embryí.

Ustájení

  • Od roku 1994 je veškerý skot volně ustájen. To odpovídá přirozeným potřebám zvířat a zásadám welfare. Rovněž se dociluje vysoké produktivity práce (mechanizace a automatizace).
  • Rok 2010 – postavena stáj na Dolním Jelení pro 440 kusů jalovic, kdy jalovice do jednoho roku stáří mají možnost chodit do pevných výběhů jalovice nad jeden rok mohou chodit na pastviny.
  • Rok 2011 – rekonstrukce rybinové dojírny z 2x 10 s rychlým odchodem na 2x 12 s rychlým odchodem. Dojírna je od firmy Fullwood.
  • Rok 2014 – postavena produkční stáj pro 497 kusů dojnic
  • Rok 2015 – postavena reprodukční stáj s porodnou, sekcí pro otelené a skupinu rozdoj, s nemocnicí a pro dojnice na třetí fázi laktace. Je zde i malá dojírna pro otelené a nemocné kusy.
  • Rok 2016 – postaven teletník pro 198 kusů telat vybaven mléčnými automaty. Telata na rostlinné výživě mají možnost chodit do výběhů.
  • Rok 2018 – postavena nová stáj pro suchostojné krávy a plemenné býky, včetně pahorku pro venkovní odpočinek